Om Laser

Hur påverkar det oss?

Laserljuset påverkar och förhöjer immunförsvaret, cirkulationen i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna samt utsöndringen av olika ämnen t.ex.endorfiner och prostaglandiner (som bl a påverkar smärta). Terapeutisk laser är effektiv vid led-, sen- och muskelskador, nervsmärtor och nervsjukdomar, ryggproblem, kroniska smärtproblem, svullnader och infektioner. Lasern används direkt på skadeområdet, men är också framgångsrik på triggerpunkter. Läkningstiden och därmed konvalescenstiden kan halveras vid användning av laser. Din hund är med andra ord snabbare igång igen. Dessutom har hundens allmänna välmående stort inflytande på immunsystemet. Inom sårbehandling finns idag ingen bättre och effektivare behandlingsmetod än laserbehandling.

Laserterapi

 

Historik

Redan 1963 kom den första medicinska rapporten om att viss typ av laserljus har märkliga effekter på levande vävnad. Några år senare visade en grupp forskare i Ungern att laserljus av viss dos och intensitet ger stimulerande effekter på celler och vävnad. De visade också att för höga doser i stället kunde ge hämmande effekter. Effekten kallades biostimulering.

 

Vad är laserljus?

Lasern är en ljuskälla som avger rent ljus, med en enda våglängd, som ger upphov till reaktioner i cellerna. Ljuset stimulerar till ökad nybildning av substanser som behövs för cellernas återuppbyggnad och nybildning dvs. laserbehandling påskyndar läkning och minskar smärta. Laserterapi är en med andra ord en behandlingsform för att påskynda konvalecens.

 

 

Dipl. Laserterapeut

Theres Lindström

Gefle Hundlaser

E-mail: info@hundlaser.se